İslam'a Göre Cinsel Hayat

EVLİLİKTE CİNSEL HAYAT

 

Kadın İlmihali Ana Sayfa

 

Cima, kadınla erkeğin cinsi temasta bulunmasıdır. İslamiyet, müminleri evlenmeye teşvik etmiştir. Evlilik sayesinde cinsi arzular tatmin edilir, iffet ve namus korunur, neslin devamı mümkün olur.

İslam'a göre cimânın da bir takım adabı vardır. Bunlar; birleşmeden önce euzü-besmele çekmek; örtü altında olmak; kıbleye karşı olmamak; aybaşı halinde yapmamak, dübürden sakınmak, kadına yumuşak davranmak; o da ihtiyacını giderinceye kadar terk etmemek; ikinci defa ilişkide bulunacaksa eteğini yıkamak; gecenin başlangıcında ilişkide bulunacaksa uyumadan önce yıkanmak, hiç değilse abdest alıp öyle uyumak; sevgi ve ilgiyi artırıcı hareketlerde bulunmak.

Cenab-ı Hak buyuruyor: Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için önceden (uygun davranışlarla) hazırlık yapın. Allah'tan korkun, biliniz ki siz O'na kavuşacaksınız. Müminleri müjdele!(Bakara Suresi: 223) Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever."(Bakara Suresi: 222)"

Cinsi münasebetten sonra gusletmek farzdır.

Not: Konu ile ilgili geniş açıklamaları Türk Diyanet Vakfı İslami Araştırmalar Merkezi tarafından basılan 2 ciltlik "İlmihal" isimli eserden okuyabilirsiniz.

 

ADETLİ VEYE LOHUSA KADINLA CİNSEL İLİŞKİNİN KEFARETİ NEDİR?

 

Kadın İlmihali Ana Sayfa

 

Allah Resulü buyuruyor: "Karısıyla hayız halinde, âdetin ilk günlerinde ilişkide bulunursa bir dinar, son günlerinde bulunursa yarım dinar sadaka verir." Fıkıh kitaplarında, "Eğer kan kırmızı veya siyah ise bir dinar, sarı ise yarım dinar sadaka vermesi müstehap olur" denilmektedir.

Eğer bir Müslüman adet halindeki hanımıyla ilişkide bulunmuşsa önce tövbe etmesi gerekir. Sonra da yukarı da belirtildiği üzere fakirlere sadaka vermesi gerekir. Bu sadakayı her iki taraf da verir.

 

ADETTEN SONRA YIKANMADAN CİNSEL İLİŞKİ

 

Kadın İlmihali Ana Sayfa

 

Hanefi âlimlerine göre, adet hali olan kadının hayız süresinin en çoğu olan on gün geçerse, kan da kesilirse yıkanmadan cinsel ilişkide bulunabilinir. Şafii ve Maliki âlimlerine göre ise, yıkandıktan sonra cinsel ilişkide bulunabilinir.

Bazı âlimlere göre de yıkanması gerekmez, yalnız cinsel organının yıkamakla cinsel ilişki helal olur. Bu farklılık "Onlar temizleninceye kadar yaklaşmayınız" (Bakara Suresi: 222) ayetindeki temizlik anlayışından kaynaklanmaktadır. İmam-ı azama göre buradaki temizlik hayzın kesilmesi demektir. Dolayısıyla adet bitiminden sonra yıkanmadan cinsel ilişkide bulunmak caizdir. Ancak yıkanmak müstehaptır.

 

AREFEYİ BAYRAMA BAĞLAYAN GECE CİNSİ MÜNASEBET OLUR MU?

 

Kadın İlmihali Ana Sayfa

 

Bunda bir günah yoktur. Fakat o geceyi ibadetle geçirmek daha güzeldir.

 

KADINA ARKA ORGANDAN YAKLAŞMAK

 

Kadın İlmihali Ana Sayfa

 

Kadına arka organdan temas ne şekilde olursa olsun kesinlikle haramdır. Şayet kadın bu işe razı olacak olursa, o da büyük günaha ortak olur. Eşler arası bile olsa anal ilişki livata olarak adlandırılmış olup, yasaklanmıştır. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için önceden (uygun davranışlarla) hazırlık yapın. Allah'tan korkun, biliniz ki siz O'na kavuşacaksınız. (Ya Muhammed!) müminleri müjdele!" (Bakara Suresi: 222- 223)

Cinsel ilişki çocuğun çıktığı yerden olmak şartıyla ister kadının yüzü dönük olsun size, isterse arkası, Cenab-ı Hak (C.C.) helal olan yere ekin tarlası diyor. Yani çocuk yetişen doğum olan yer, bunun dışında herhangi bir yerden varmak haramdır. Allah Resulü buyuruyor: "Kadınlara arkadan varmayınız." "Kadınlara arkadan yaklaşana lanet edilmiştir." "Allah'ın size emrettiği yerden kadınlara yanaşın." Erkeğin cinsel organının sünnet kısmı kadının arka organına sokulmasıyla bu haram işlenmiş olur. Karısının tenasül uzvunu bırakıp da livata edenlere, şiddetli tazir lazım olur.

 

CİNSEL GÖREVDEN KAÇINMA

 

Kadın İlmihali Ana Sayfa

 

Kadının cinselliğinden yararlanmak kocanın hakkı olduğu gibi, erkeğin cinselliğinden yararlanmak da kadının hakkıdır. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları bir derece daha fazladır." (Bakara Suresi: 228) Bu ayette bahsedilen bir derece, cinsellik konusunda değildir. Cinsellik konusunda erkek-kadın eşittir. Erkeğin bir derece daha haklı olduğu konu onun kadını gözetmesi, malını koruması, onu idare etmesi, ailenin yükünü çekmesi açısındandır.

Allah Resulü buyuruyor: "Kadın kocasının izni olmadan (farz oruç dışında) oruç tutar da orucu sebebiyle kocasının arzularını karşılamaktan kaçınırsa Allah ona üç haram işin günahını yükler." "Kişi cinsel ilişkide karısını çağırdığı zaman karısı ocak başında yemek pişiriyorsa da kocasının davet cevap versin." "Kişi karısını yatağa çağırdığı zaman (bir özrü olmadan) kadın gelmekten kaçınır, kocası da bu sebeple ona kırgın olarak gecelerse, melekler sabaha kadar o kadına lanet ederler." "Size cennetlik kadınları tanıtayım mı? Onlar bir hata ettikleri veya kocaları tarafından bir haksızlığa uğratıldıkları zaman kocalarına karşı: "Seni hoşnut etmedikçe uyumayacağım diyebilen kocalarına düşkün kadınlardır."

Aynı şekilde kocanın cinselliğinden yararlanmakta kadını hakkıdır. Bu hakkını almasına yardımcı olmak da kocasının görevidir. Kocanın bu görevini yapmaması, onu suçlu ve günahkâr yapar. (Tefsir-i Kurtubi 3/124) Hatta koca cinsel görevini yapamadığı zaman kadın mahkemeye başvurup boşanabilinir. Bu hak erkeğe de verilmiştir.

 

CİNSEL İLİŞKİ

 

Kadın İlmihali Ana Sayfa

 

Başlangıç Safhası: Terk etmek erkek için kabalık, kadın için eziyettir. Beş duyudan da faydalanmalıdır.

Görme

§       İlişki öncesi gözler cinsel hisleri tahrik edecek şeyleri görmeli.

§       Vakit gece ise, fazla ışıklı olmaması, ışığın söndürülmesi veya ışığın az olması uygundur.

§       Kadında veya erkekte ister giyinik ister çıplak olsun gözleri rahatsız edecek, az-çok soğukluk etkisi yapacak görüntüler olmamalı.

§       Kadının -dışarıya değil- erkeğine karşı süslenmesi gerekir.

Duyma

§       İlişki öncesinde can sıkıcı sözler olmamalı

§       Gönül alıcı fısıldamalar, tatlı bir sohbet en azından sevgi dolu birkaç söz.

Koklama

§       Güzel kokular etkileyicidir. Bu inceliği bilen kadın, o anda güzel kokularla kokulanmayı da ihmal etmez.

§       Bedenin temizliği ve hoş olmayan kokudan arınmış olması da yeterlidir.

§       Eşlerin temiz vücutlarından birbirine verdiği fıtrî ve tabii kokunun, başlı başına tesirli bir gücü vardır.

§       En çok rahatsız edici kokular, ağız kokusu ile ağır ter kokusudur.

§       Vücutta fazla ter toplayan koltukaltı ve kasık bölgeleri, haftada bir tıraş edilmeli ve yıkanmalıdır.

Tatma

§       Dişler fırçalanmalı  veya misvâklanmalıdır.

§       Ağızda soğan sarımsak veya sigara kokusu rahatsız edicidir.

§       İlişki başlangıcında ağız bölgesinin, dil ve dudaklar çevresinde yaptığı  temaslar da, tatma hissinden gerekli zevki almaya yeterlidir.

Dokunma ve Okşama:

§       İlişkiye hazırlanmada "aşk oyunları" denilen en tesirli yöntem vücudun çeşitli yerlerine yapılan dokunma ve okşama işidir. Bunun için önce yeteri kadar soyunmuş olmalıdır.

§       Üst vücutta bir iç elbisesinden başkasını bırakmamak, hatta vaziyete göre, yatak içinde soyunmuş olmak, ilişki zevkinin ziyadesiyle yaşanmasını sağlar.

§       Dokunma ve okşama vazifesi, kadından çok erkeğe düşer.

§       Kadında omuz ve dizlerden mahrem yerlere kadar birçok bölge, okşanmaya karşı hassastır. Temas ve taramalar, çevreden merkeze doğru kayarak, kadında asıl temas için kuvvetli bir arzu belirinceye kadar devam etmelidir.

Hassas Bölgeler:

§       Öpüşme: Hem cinsel beraberliği başlatır, hem de orgazma varmada önemli bir rol oynar. Dudaklar ve dil, en duyarlı bölgelerdendir. Özellikle alt dudakların ve dilin emilmesi, kadınlar için cinsel hazzı artırıcı etki uyandırır.

§       Klitoris: Bu, kadınlık organının üst tarafında bulunan bir çıkıntıdır. Cinsel uyarma sonucu kabarır. Kadın vücudunun en duyarlı noktası olduğu için,  hafifçe okşamalıdır!

§       Göğüsler: Kadınların meme uçları adeta birer klitoris görevi görür ve uyarılmaları kadına büyük haz verir. Aynı şekilde, memelerin koltuk altlarına doğru uzanan yan kısımları ile iki memenin ortası, bir de altlarındaki yuvarlıklar, hassas ve uyarıya açık bölgelerdir.

§       Diğer Bölümler: Bacak araları, göbek yuvarlağı, kulaklar, boyun, ense, sırt.

Okşama Şekli

§       İlişkiden önce, hassas bölgelerin hafif okşamalarla tahrik edilmesi gerekir.

§       Okşamaya, en hassas bölgelerden başlanmaz. Daha az hassas bölgelerden başlayarak, en hassas bölgelere, merkeze doğru kaydırılan yumuşak bir okşama idealdir.

Oral Seks

§       Son zamanlarda, sapık kimseler arasından yaygınlaşmıştır.

§       Oral seks denilen, erkeklik uzvunu kadının ağzına alması dini açıdan çok çirkindir.

§       Oral seks sağlık açısından da tehlikelidir. AİDS hastalığının bu yolla da bulaştığı tespit edilmiştir

§       Erkeğin kadının organını öpmesi yalaması da aynı derecede tehlikeli ve çirkin bir harekettir.

İlişki Safhası:

Şehvet hislerinin iyice uyanmasıyla, kadının mahrem bölgesinde birleşmeyi kolaylaştırıcı mezi denilen sıvı çıkar. Kadın o anda cinsî his bakımından zayıf olur veya yeterince tahrik edilmemiş bulunursa, böyle bir sıvı görülmez.

Eşler, arzu ettikleri temas şeklini tercih ederler. Temas safhasında en mühim mesele, erkeğin acele etmemesidir. O halde erkek, zaman zaman duraklamalar ve ihtiyatlı tavırlarıyla, sondaki "orgazm" durumuna gelmeyi geciktirmeli, bu noktada kadınla beraberliği sağlamaya çalışmalıdır.

Esas itibariyle birleşmenin sorumluluğu da erkeğe düşer. Erkek, birleşmeye doğru yönelirken, kadının bunu anlayacağını sağlayacak hareketler yaparak onu hazırlamalı, aynı zamanda da, yavaş hareketlerde bulunarak "birleşme" durumuna geçmelidir.

 Birleşme sırasında da, kararlı ama yumuşak olmaya çalışmalı, tedricen yaklaşmalı, başlangıçtaki yavaş hareketlerin temposunu yavaş yavaş artırmalıdır. Yeterli ön hazırlık ve aşk oyunları izlenince, uygun bir birleşme, birleşmenin en önemli noktası olan "birleşmede orgazm" veya "aynı anda orgazm" denen sonucu sağlar.

Orgazmın verdiği yorgunluk ve "uyuşukluk" içinde, çok yavaş hareketlerle öpüşme ve okşamaları sürdürmek, bu arada da hafif ve müşfik bazı sözler söylemek, eşler için hem orgazmın tam doyumuna vardırıcı, hem de onları rahatlatıcı olur.

Cinsi ilişkinin baştan sona normal bir bütün hâlinde, onbeş-yirmi dakika sürmesine ihtiyaç vardır. Bu müddet, duruma göre uzayıp kısalabilir. Boşanmadan sonra erkek, hemen çekilmemeli, bir müddet daha kadınla beraber kalmalıdır. Orgazmdan sonra genel olarak erkekler, baştakine benzer bir sevgi ve ilgi göstermeyi ihmal ederler. Kadın ise bu andan sonra da, sevgi kucağında bir miktar daha eğlenmeyi arzular. Bu kısa bekleşmenin ihmali, kadının canını sıkar. Erkek, eşinin bu andaki haklı arzusunu da ondan esirgememelidir. Son safhadaki bu tabiî arzuya cevap vermek için, yerine göre bir kendine çekiş, kucaklayış, bir buse ve okşayış da kâfi gelebilir.

Pozisyonlar

Evlilik hayatı boyunca cinsî münasebetlerin, şeklen değişmeyen bir vaziyette devam etmesi bıkkınlığa sebep olabilir. Bunun içindir ki, zaman zaman farklı şekil ve vaziyetleri kullanmaya ihtiyaç görülür. Zamanla değişen lüzum ve ihtiyaca göre, kadına zahmet vermeden daha uygun vaziyetler seçmek, (sırtüstü, yan üstü, dizüstü çeşitli haller) eşlerin tercihine kalmıştır.

Genel tercihler kadın altta yüz yüze ve malûm vaziyette olmakla beraber - döl yolundan olmak şartıyla- çeşitli şekiller mümkün ve meşrudur.

Birincisinde kadın sırt üstü yatar, erkek kadına yüzü dönük olarak üstten yaklaşır. En uygun olanı budur.

İkinci pozisyonda ise, kadın üstte olur ve serbestçe hareket ederek cinsî temasta motor rol oynayabilir.

Orgazma, boşalmaya yakın pozisyon değiştirmek iyi olur. Boşalma anında kadının üste olması her ikisine de sıkıntı verir. Boşalma esnasında kadının altta erkeğin üste olup, boşalmadan sonra bir müddet o halde kalmaları eşleri rahatlatır. Fakat bütün ağırlık kadının üzerine verilirse, rahat olması gereken hassas bir zamanda kadına sıkıntı verilmiş olur. Bunun için erkeğin diz ve dirsekler ile yataktan destek alıp yükünü hafifletmesi gerekir.

 

CİNSEL İLİŞKİDE EŞLERİN BAŞKALARINI HAYAL ETMELERİ

 

Kadın İlmihali Ana Sayfa

 

Eşler cinsel ilişkide bulunurken erkek hanımını tanıdığı güzel bir kadın diye hayal etmesi, kadının da kocasını başka bir erkek diye hayal ederek sevişmesi, cinsel ilişkide bulunması haramdır.

İbn-i Abidin bu, suyu şarap olarak düşünüp şarap niyetiyle içmeye benzer. O, haram olduğu gibi bu şekilde cinsel ilişkide haramdır. (İbn-i Abidin:6/372) Bu tür davranışları ailelerin yıkılmasına sebep olacağı için İslam yasaklamıştır.

 

CİNSEL İLİŞKİDE MÜSTEHAB VE MEKRUHLAR

 

Kadın İlmihali Ana Sayfa

 

Müstehap Olanlar

·         Eûzü-Besmele'yle başlamalıdır.

·         Niyet  zinadan korunmak ve hayırlı evlat yetiştirmek olmalıdır.

·         Başlamadan önce, kadınla kâfi miktar oynaşmak ve kadında kuvvetli bir arzu belirdikten sonra başlamak gerekir.

·         Acele etmemeli, kadının da tatmin olması beklenilmeli

·         İlişki  bitince hemen çekilmemeli, biraz daha birlikte kalmalıdır.

·         Tekrar ilişkide bulunmak veya uyumak için, hemen avret yerlerini yıkamalıdır.

·         Ayrıca abdest almak veya gusletmek lâzım değilse de iyi olur.

·         Cinsel ilişkiden sonra hiç biri yapılamazsa hiç olmazsa yatak avuç içi ile silinmelidir ki....

·         Pazartesi ve cuma geceleri olması iyidir. Diğer geceler de caizdir.

Mekruh Olanlar

·         Kıbleye ayak dönmek.

·         Yorgan ve benzeri bir örtü olmadan, açık olarak çırılçıplak olarak cinsel ilişkide bulunmak.

·         Tam ilişki hâlindeyken konuşmak, gülmek, sesi yükseltmek Konuşma ve fısıldamalar, başlangıç sırasında olmalıdır

·         Eşinin ve kendinin avret uzvuna bakmak. İhtiyaç hâlinde karı koca birbirine tepeden tırnağa bakabilir.

·         Kameri ayların ilk, orta ve son gecelerinde cima etmemelidir!

·         Eşler arasında geçen cinsî ilişkilerle ilgili mahrem sırların başkalarına ifşa edilip yayılması haramdır.

 

CİNSEL İLİŞKİDEN ÖNCE BESMELE ÇEKMEK

 

Kadın İlmihali Ana Sayfa

 

Cinsel ilişkiden önce besmele çekmek müstehaptır. Sonra şu duayı okur: Bismillahi, allahumme cennibna-ş şeytane ma-rezektena" Bu müstehap ve cinsel ilişkinin edeplerindendir.

 

CİNSEL İLİŞKİ TAVSİYE EDİLEN VE EDİLMEYEN VAKİTLER

 

Kadın İlmihali Ana Sayfa

 

Bazı adap kitaplarında, cinsel ilişki vakitleriyle ilgili zamanlardan ve bu vakitlerin doğacak çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsedilmiştir. Bunlar dinî bakımdan uyulması gereken bağlayıcı hükümlerden değildir. Fakat bahsedilen vakitlerin gözetilmesi zararlı olmaz, faydalı olur.
Tavsiye edilen vakitler:

Pazartesi, salı, perşembe, cuma geceleri ve gündüz öğleden önce.

Tavsiye edilmeyen vakitler:

Hafta içinde pazar gecesi ve çarşamba gecesidir.

Kameri aylarının birinci, onbeşinci ve sonuncu geceleri.

Ramazan bayramı ve Kurban bayramı geceleri

Berat gecesi;

Yola çıkılacak gece;

Gündüz öğleden sonra.

Bunlar da bir tavsiyedir. Şehvetleşip haram işlemek mesela yabancı kadında şehvetle bakma tehlikesi varsa mekruh olmaz. Bilakis beraber olmak lazım olur. Güne, zamana bakılmaz.

Münasip görülmeyen hâller

Zevcenin rızası yoksa.

Abdesti sıkışıksa.

Fazla tok, hasta ve yorgun ise.

Çok soğuk ve çok sıcaksa.

Diğer Edepler

Kendini haramdan korumayı, helâl ile yetinmeye niyet etmeli, cima ederken şeytandan Allahü teâlâya sığınıp, (Bismillâhi Allahümme cennibnâ-ş-şeytâne ve cennibi-ş-şeytâne mâ razaktenâ) demelidir. Bu durumda gebe kalırsa, şeytan ona zarar vermez. Resûlullah efendimiz buyuruyor: Cima' da Besmele söyle. Cünüplükten temizleninceye kadar sana sevap yazılır. Bu cimada çocuğun olursa sana, bu çocuğun nefesleri sayısınca ve onun neslinin nefesleri sayısınca sevap yazılır.

Erkek hanımı ile cima' ederken, horoz gibi, atlayıp inmesin. Kendisi rahatladığı gibi, hanımı da rahatlayıncaya kadar, karnı üzerinde kalsın, kadın rahatlamadan, sen rahatlarsan, o günün kalan kısmı, kadın için uyuşuk ve tembellikle geçer.

Hanımına, arkadan yaklaşan melundur.

Başka bir kadın şehvetiyle ehline yaklaşma!

 

ERKEK HANIMININ GÖĞSÜNDEN SÜT EMSE

 

Kadın İlmihali Ana Sayfa

 

Kadının memesinden süt emmek veya içmek, sütanne ve süt evlatlığı için yeterli değildir. Süt emen kişi iki yaşını doldurmamış olması gerekir. Bu itibarla hanımının göğsünü emen erkeğin süt evladı olması düşünülemez. Bir erkek hangi sebeple olursa olsun, hanımının memelerinden emse zevciyat hayatlarını devam ettirmelerine bir engel teşkil etmez. Günah değildir.

 

GERDEK GECESİ

 

Kadın İlmihali Ana Sayfa

 

Evlenmiş karı ve kocanın ilk defa bir araya geldikleri gece. Bu buluşmanın özelliği, kadın ve erkek için daha önce bilinmesi mümkün olmayan maddi ve manevi mahremiyetin ortadan kalkmasıdır. Çünkü o geceden önce, ayrı dünyalarda yaşayan iki insan, birbirlerine yaklaşarak, aynı hayatı paylaşma durumuna gelmişlerdir. Bunun da ötesinde, aile olarak belirli hak ve görevleri "fiilen yaşama" olayını başlatmışlardır.

Gerdek gecesini, sadece cinsi yönden iki farklı cinsin birbirlerini tanıması olarak görmemesi gerekir. Bu beraberlik aynı zamanda, manevi ve hissi bir bütünleşmenin de başlangıcı olmaktadır. Olgunluk seviyesine gelen iki gencin, ondan sonraki hayatları belirli bir ölçü ve plan dâhilinde sürecektir. Bu bakımdan gerdek gecesi; son derece ciddi ve ağır sorumluluklarla dolu bir hayatın başlangıç anıdır. Tek kelime ile bir planlama kararının verileceği zamandır. İki çift paylaşacakları hayatta birbirleri için düşündüklerini açıkça anlatacak ve karşılıklı olarak yekdiğerinden beklediği tavır ve davranıştan konuşacaklardır.

 

GÖZ ZİNASI

 

Kadın İlmihali Ana Sayfa

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !